Skip to content

Untitled design

Rallikuulekus

Rallikuulekus on Eestis veel suhteliselt uus spordiala, kuid see on jõudsalt sportlasi kogumas!

Trennidesse registreerumiseks kirjuta meie meilile: vileinfo@gmail.com
Või registreeri SIIN!

* Trennides on võimalik osaleda nii grupitrennis kui ka individuaaltreeningutes.
* Rallikuulekuse trennidesse saamise eelduseks on kuulekuse kursuse (vähemalt algkursuse) läbimine.

Rallikuulekus (lühendatult RK) sai alguse 2005. aastal USA-s (ingl k rally obedience). Alates jaanuarist 2019 on rallikuulekus ametlik rahvuslik koeraspordiala ka Eestis.
Meie lähiriikidest on RK populaarne Lätis, Rootsis ning eriti Soomes. 

RK on koeraspordiala, kus on esiplaanil koera ja koerajuhi vaheline hea koostöö ning kontakt. Arvestatakse küll ka võtete tehnilist sooritust ja raja läbimiseks kulunud aega, kuid põhirõhk ei ole soorituse tehnilisel täiuslikkusel.
Koerajuht saab ise valida sobiva tempo, millega rada läbida. Oluliseks peetakse, et rallikuulekust oleks võimalik harrastada paljude erinevate koeratõugudega. Esmatähtis on koera ja koerajuhi omavaheline positiivne suhtlemine ning koostöö.
RK on kombineeritud kuulekuse, koeratantsu ning agility elementidest. Platsile pannakse üles erinevate võtetega rada, võtted on kirjas nn nummerdatud käsusiltidel. Enne koeraga raja läbimist on koerajuhil võimalik rajaga (käsusiltidega) iseseisvalt tutvuda.

Koerajuht tohib rajal koeraga suhelda, sh teda pidevalt suuliselt kiita ning ergutada (nt plaksutada). Käsklused võivad olla kas suulised, käemärkidega või kombineeritud. Keelatud on koera korrigeerimine rihmast tõmmates või käega puudutades (nt asendisse surudes), samuti koera karistamine, riidlemine ning üldse igasugune negatiivne mõjutamine. 

Rallikuulekus on vastavalt raskusastmetele jaotatud nelja erinevasse klassi (RK1, RK2, RK3 ja RK4). RK1 klass koosneb 12-15 võttest (käsusildist), RK2 klass 13-17, RK3 klass 15-18 ning RK3 klass 18-20 võttest.
Lisaks võivad koerad alates 8. eluaastast ning puudega koerad osaleda veteranide klassis (RKV), mille raskusaste on võrreldav RK1 ja RK2 klassiga, kuid puudub tõket sisaldav võte.

RK1 klass sooritatakse rihmastatud koeraga, RK2 ja RKV klassis saab koerajuht ise valida, kas läbib raja rihmas koeraga või ilma rihmata. RK1 ja veteranide klassis võib koera kiita, premeerida maiusega ning silitada ja patsutada iga võtte lõpus. Kõrgemates klassides maius ja koera katsumine enam lubatud ei ole. 

Rada läbitakse vastavalt käsusiltidel olevate numbrite järjekorrale. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel (nn põhiasendis), kuid ei pea tegema perfektset kõrvalkõndi. Võte tuleb sooritada käsusildi kõrval ning seejärel liikuda edasi järgmise sildini. Sildid paiknevad rajal 3-5 meetrise vahega. 

Rallikuulekuse reeglid